ADRECES D'INTERÉS.

Com eliminem el que no aprofitem? http://www.sep.gob.mx/libros/g4/cien_nat/106.htm
Deshidratació. http://nrpatin.org.co/deshidrata.htm
Museu Marítim de Barcelona http://www.diba.es/museus/maritim.htm
Consorci el Far http://elfar.diba.es/
Museo de la ciencia y del agua http://www.cienciayagua.org
Mitologia de l'aigua http://www.upf.es/occ/aiguariu/cast/index/ind9000e.htm
Clepsidres http://www.britannica.com/clockworks/clepsydra.html
Cançons http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa_esp.htm
Ecoportal http://www.ecoportal.com.ar/index_es.htm
Biblioteca sostenibilitat http://habitat.aq.upm.es/
Pedagoteca http://www.infoconsumo.es/eecred/pedagoteca/pedagoteca.htm
L'aigua a l'espai http://www.conicyt.cl/explora/noticias/agua_espacio/aguaesp.html
L'aigua a l'espai http://www.clarin.com.ar/diario/99-08-28/e-03801d.htm
Agrupació de serveis d'aigua de Catalunya http://www.asac.es/aigua/noflash.html
Una web sobre l'aigua http://www.xtec.es/~adelso/projecte/index.htm