AIGUA 2000 vol ésser una experiència de treball cooperatiu telemàticament..

Ens proposem crear una WEB que tracti diversos temes relacionats amb l’aigua.

Treballarem cooperativament, farem grupets de 4 o 5 nois/ies, formats per 2 alumnes de l’escola COVES d’EN CIMANY i dos de l’escola ESTEL VALLSECA.

A cada escola és farà una pluja d’idees entre els nois i noies per trobar els temes a desenvolupar.

Cada grupet desenvoluparà un dels temes relacionats amb l’aigua.

Els nois i noies components d’un mateix grup però diferent escola és comunicaran mitjançant les eines telemàtiques.

Tindrem un espai WEB on penjarem el desenvolupament dels diversos temes del projecte. Així com les diverses explicacions sobre el PROJECTE.

Disposarem d’un FÒRUM, que voldrà ser l’espai on poder-se comunicar tots el participants. També s’hi podran penjar adreces interessants per a tots o qualsevol qüestió relacionada amb el projecte AIGUA2000.

Farem servir el CORREU ELECTRÒNIC com eina principal per comunicar-se els grupets de les diferents escoles.

I també tindrem el suport del XAT i la videoconferència perquè els nois i les noies de les dues escoles es vagin coneixent.

A més, el projecte AIGUA 2000, vol ser un treball INTERDISCIPLINAR...

El CATALÀ serà la llengua curricular, tenint cura de l’ortografia i donant especial importància a l’elaboració de DESCRIPCIONS.

Del C. del Medi NATURAL traurem el gruix del treball. Temes com el cicle de l’aigua, els estats de la matèria o les aigües subterrànies, sense oblidar les qüestions ecològiques, l’estalvi d’aigua, aigües residuals, vertits tòxics... compondran la matèria a desenvolupar.

Les MATEMÀTIQUES i les seves operacions ens facilitaran els càlculs sobre l’aigua. Quanta aigua hi ha en una piscina Olímpica, o quanta aigua cau en un minut per l’aixeta del pati de l’escola....

Les SOCIALS amb temes com l’aigua a altres països, o què passa amb el rebut de l’aigua... ens permetrà conèixer aspectes diferents sobre el tema.

La PLÀSTICA ens donarà les tècniques precises per elaborar les diferents il.lustracions.

La INFORMÀTICA serà el vehicle comunicatiu que permetrà elaborar i plasmar tot el projecte. Programes de dibuix, Processador de textos, html, correu electrònic, xat..., seran les eines per treballar.

AIGUA 2000 vol, per un costat, fer un treball sobre l’aigua, per l’altre ser una excusa per introduir els nois i noies en les eines més comunes de la informàtica i telemàtica, per un altre, ser una experiència de treball cooperatiu entre dues escoles de característiques diferenciades.