Escoles d'estiu 2004
À m b i t   V i r t u a l Cursos
ACTE

Informació general: Els cursos telemàtics és una de les formes  de participar a l'escola d'estiu des de casa, només cal tenir accés a un ordinador connectat a Internet. Els materials dels cursos estan disponibles en pàgines web. La relació professor/alumne es fa per missatgeria i, en alguns cursos, s'estableix una comunicació interactiva entre els participants del curs a través de fòrums i xats. Tots els cursos són d'una durada reconeguda de 20 hores.

Requisits previs:Disposar d'accés a Internet, saber enviar i rebre missatges a través del correu electrònic i tenir uns coneixements bàsics de navegació.Durant els dies de 'lEscola d'Estiu presencial hi haurà un aula amb ordinadors connectats a internet per fer les feines dels cursos i un servei d`'assesorament.per resoldre les dificultats técniques. Cal enviar un missatge al professor el primer dia d'escola d'estiu


Relació de cursos

Educació Infantil

Experimentació al parvulari Raco virtual dels petits

Educació Primària

Recursos a internet per a Primària Jocs infantils arreu del món

Educació Secundària

Recursos a Internet per a Secundària

Educació Primària i Secundària

Recursos a Internet per alumnes nouvinguts nou
Matemàtiques a internet
Logo I: un llenguatge per a la creació i la experimentació, iniciació nou
Logo II: un llenguatge per a la creació i la experimentació, aprofundimen nou

Eines Internet

Introducció a la edició de pàgines web Edició pàgines web avançat
Webs accesibles i fàcils d'usar a l'escola nou
Xats, Fòrums i videoconferències
Recursos de navegacio Webquest

Detall dels cursos


Experimentació al parvulari         

El curs pretén aportar eines de reflexió per potenciar l’experimentació des d’un punt de vista científic i per facilitar la seva incorporació a l’aula de parvulari a partir del treball pràctic sobre diferents temàtiques: aigua, aire, llum, so...

Montserrat Pedreira
Mestra Ed. Infantil
mpedreir@pie.xtec.es
llista

Racó virtual dels petits                    

S’ofereixen cinc projectes didàctics que es basen en l’ús de les eines multimèdia com a mitjà per desenvolupar la creativitat dels alumnes d’educació infantil.

Rita Armejach
   Mestra i psicopedagoga
rarmejac@pie.xtec.es
llista

Recursos a Internet per a primària    

A través de diferents propostes didàctiques, mestres i alumnes poden entrenar-se en l'ús d'Internet i aprendre a trobar la informació necessària per fer un projecte a classe, o per participar en projectes entre diferents escoles.

Rita Armejach
   Mestra i psicopedagoga
rarmejac@pie.xtec.es
llista

Jocs infantils d’arreu del món       

Es parteix de la convicció que el joc és una experiència important en el procés de desenvolupament dels infants i es planteja la possibilitat de convertir les hores d’esbarjo en un espai educatiu.  Es dóna a conèixer un ampli ventall de jocs per tal que els nens i les nenes d’aquestes edats aprenguin a divertir-se d'una manera diferent.

      Rafael Badia
Mestre
rbadia@pie.xtec.es
llista

Recursos a Internet per a secundària    

Es dóna informació sobre els recursos telemàtics que poden  ser útils al professorat de secundària El curs té una part de continguts comuns a totes les àrees i una altra part amb continguts específics de diferents assignatures.

Rita Armejach
Mestra i psicopedagoga
rarmejac@pie.xtec.es
llista

Recursos a Internet per als alumnes nouvinguts  

nou

El curs va adreçat al professorat de primària i d'ESO i pretén aportar recursos i eines pedagògics per facilitar  l’acollida i l’atenció educativa dels alumnes estrangers que s’incorporen als centres educatius de Catalunya. els primers dies en el centre i a donar suport a les diferents àrees i nivells.

   Joan Miquel Ledesma i Rita Armejach
Psicopedagogs
rarmejac@pie.xtec.es
llista

Matemàtiques a Internet     20h

Una passejada per Internet a través de diferents llocs web amb la possibilitat de passar una estona entretinguda fent matemàtiques a través de la xarxa. S’utilitzen diverses eines tecnològiques i s’orienta la cerca d’informació per trobar recursos virtuals que facilitin al professorat la creació d’activitats matemàtiques a l'aula.

Sebastià Capella
Mestre
scapella@pie.xtec.es
llista

Logo I: un llenguatge per a la creació i l'experimentació       

Iniciació al llenguatge Logo. El Logo és un llenguatge de programació dissenyat per als nens que els permet investigar, treballar i jugar.  S’utilitza com a eina didàctica per part del professorat de tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat.

 Ramon Palau
Mestre i Pedagog 
Ramon Cemeli
 Mestre
rcemeli@pie.xtec.es
llista

Logo II: un llenguatge per a la creació i l'experimentació       

Ampliació del curs Logo I: un llenguatge per a la creació i l’experimentació.           

Ramon Palau Mestre
 Pedagog 
                                                                                              Ramon Cemeli 
Mestre
rcemeli@pie.xtec.es
llista

Introducció pàgines web                                     

Iniciació en la creació de documents en format web, amb textos, imatges i enllaços a altres pàgines. Informació guiada per a la creació i edició d’una pàgina web de centre o personal.   

Ramon Cemeli

Mestre
rcemeli@pie.xtec.es
llista

Pagines web avançat                                              

Adreçat a alumnes que tenen una competència equivalent al curs d'introducció i volen aprofundir en el coneixement i ús dels recursos tecnològics: taules i llistes.

Ramon Cemeli
Mestre
rcemeli@pie.xtec.es
llista

Webs accessibles i fàcils d'usar a l'escola              

Curs adreçat a persones que ja saben construir webs i volen perfeccionar els seus coneixements. Els alumnes aprendran a aplicar criteris de qualitat per millorar el disseny del web i afavorir la seva accessibilitat. El resultat serà l’elaboració d’un espai web còmode, intuïtiu, de fàcil accés i adequat també per a l’ús de persones amb dèficits sensorials.

Miquel Térmens Graells
Professor de Biblioteconomia i Documentació de la UB
termens@ub.edu
llista

Xats, fòrums i videoconferències                        


Es pretén que el professorat  adquireixi pràctica en l'ús i moderació de diferents tipus de xats i fòrums  per integrar-los en el currículum de l'escola. S’organitzen uns tallers per practicar amb les eines que ofereix el mercat: Taller de xats, Taller de fòrums i Taller de videoconferències.

   Rita Armejach i Ramon Cemeli
Mestre
rarmejac@pie.xtec.es
llista

Recursos de navegació                                                

Aquest curs permet conèixer alguns recursos avançats disponibles en línia. Els alumnes aprendran a utilitzar els principals cercadors, provaran de descarregar i instal·lar programes i s'entrenaran en l'ús d'altres recursos com: música, CorreuWeb, Jocs virtuals...

Joan Homar
Tècnic amb TIC
jhomar@pie.xtec.es
llista

WebQuest

La WebQuest és una eina didàctica que permet la creació d'una recerca guiada a través de la xarxa, perquè els alumnes aprenguin a fer un ús adequat de la informació que troben a Internet i siguin capaços de transformar-la per construir nous coneixements. Creació d'una WebQuest.

SebastiàCapella
Mestre

scapella@pie.xtec.es
llista