COMUNITAT VIRTUAL

FRANCESC GRANADA

Primer de tot caldria posar-se en situació. Des de fa un parell d'anys

Es dona un crèdit en el meu centre que s'anomena Recerca d'Informació.

Aquestcrèdit és destinat als alumnes de 3r d'ESO i s'enmarca dins d'una sèrie de

crèdit relacionats amb temes informàtics que es donen al centre. Podem

destacar una introducció a la informàtica a 1r, un de processadors de text a

2n, el de recerca d'informació a 3r (ja et detallaré de que va el crèdit) i

finalment a 4t d'ESO s'ofereix el crèdit que engloba excel i access.

Dins del crèdit que ens ocupa, el de recerca d'informació, el que es pretén

és que l'alumne aprengui temes relacionats amb les TIC. De fet es tracten

els diferents tipus de correu electrònic (cada alumne crea la seva pròpia

adreça), els diferents navegadors (IE, Netscape, Opera, etc), que és un

cercador i com es fa una cerca, què és un portal, què és un xat i les seves

modalitats, etc.... Els alumnes acaben treballant HTML (pur i dur, amb el

notepad), i treballant amb editors de pàgines web com FrontPage i

Dreamweaver, per tal de realitzar les seves pròpies pàgines web amb tot el

que això comporta (treballar amb el scanner, el Photoshop, el Freehand,

etc...). La veritat és que és molta cosa per un sol crèdit, però els alumnes

acostumen a treballar amb força entusiame i posen moltes hores, de manera

que acaben obtenim resultats francament dignes.

Com a experiència es podria dir que el primer any els alumnes que van triar

el crèdit van decidir cadascun d'ells fer la seva pàgina personal. Com a

lloc per hostetjar les pàgines es va triar el Geocities. Tot seguit es donen

les adreces de les pàgines fetes per aquests primers alumnes per si es vol

veure on van arribar:

http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/4246/web2.htm

http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/3063/goofy.html

http://www.geocities.com/Baja/Trails/6041/galaxia.html

http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/5750/homep.html

http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/3899/letalhunter.html

http://www.geocities.com/Pipeline/Halfpipe/5322/home1.html

http://www.geocities.com/WestHollywood/Park/6383/pag.html

http://www.geocities.com/MotorCity/Track/4317/peich.html

http://www.geocities.com/Yosemite/Geyser/6679/home.html

http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/5406/sonicosca.html

 

El segon any es va decidir que enlloc de fer pàgines personals fessin la

pàgina del centre, i se'n van sortir prou bé. Aquí el treball era

més complicat donat que s'havien de coordinar com equip i treballar en

paral·lel i no seqüencialment com estan acostumats. Es pot veure els

resultats a:

http://www.xtec.es/centres/a8010006/

I finalment aquest proper any s'anirà a explorar els camins de crear una comunitat virtual de l'assignatura. Ja veurem on porta tot això.

De moment s'ha creat la comunitat, es pot trobar a

http://communities.msn.es/barunho802eri4ekc1qabs5lq5

i el nom que te és: Recerca d'Informació Web.

El que es pretén és que sigui un centre de consulta i de bescanvi d'opinions entre els alumnes i el professorat que sigui un fòrum on puguin apreciar com pot funcionar una comunitat virtual. Que puguin observar que el treball no només es queda a l'aula i durant les hores de classe sinó que s'estén molt més enllà.