"ELS CONTES"

NURIA ESTANY

Treball de literatura. Àrea de llengües : catalana (i castellana). Per 3r d’ESO.

Part d’un crèdit variable sobre gèneres literaris.

Cal anar cercant a Internet materials per a fer el treball, que després s’ha de presentar imprès.

L’avaluació, tenint en compte la diversitat de la classe, es fa sobre : el material reunit,

la manera de treballar-lo i la presentació.

Esquema de treball

 1. Què són els contes ?
 2. Tipus de contes : - Contes infantils : a) Contes i rondalles.
  1. Recopiladors de contes.
  2. Contes infantils en els mitjans audiovisuals.

 1. Inventar-se un conte :imatges i text.
 2. Opinió dels alumnes sobre les pàgines web consultades i la manera com han anat desenvolupant el treball.

Treball

 1. Què són els contes ?
 2. Buscar al diccionari : http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html la paraula conte i copiar-ne la definició.

   

 3. Contes infantils.
 1. Contes i rondalles

Consultar contes infantils a :http:// www.xarxa. infomataro.net/mem/infantils.htm ,entrar a "Pàgines infantils" i consultar : "Hipercontes" i "Contes bojos".Es poden utilitzar de model per a escriure el propi conte.

Contes sobre un tema en concret , en aquest cas, el Nadal. Copiar-ne un al treball :

http://www.teranyina.net/nadal/ct/contes