"Drogues i Desenvolupament

ISMAEL ALMAZÁN FERNÁNDEZ

Faré referència a un crèdit variable que ja hem treballat al nostre centre però que encara no ha desenvolupat totes les possibilitats que té gràcies a la xarxa, una aportació nova que mirarem d'introduir el proper curs.

 

Tipus d'activitat

Crèdit Variable

Títol:

Parlament Juvenil "Drogues i Desenvolupament"

Nivell

Segon cicle E.S.O.

Resum de l'activitat

Es tracta de conèixer tota la problemàtica social, econòmica i política del problema dels estupefaents, més enllà del tema individual del consum.

Es vol que aquests continguts i la reflexió pertinent es faci mitjançant el joc de rol i l'eduació entre iguals.

Per tal d'anar més enllà i adquirir conciència de la globalitat del problema, es pot aprofitar Internet per accedir a Webs relacionadas amb el tema, amb aquest tipus d'activitat educativa i per tal de mantenir contactes amb joves d'altres centres (catalans, espanyols, europeus, sudamericans,e tc.) que puguin estar interessats en la mateixa problemàtica.

Avaluació

Continuada, en funció de:

 • Grau de participació a l'activitat i treball en equip
 • Capacitat de convencer els altres durant els debats i qualitat dels arguments emprats
 • Coneixements adquirits
 • Capacitat de recerca de materials i d'integració d'aquests en els diferents debats
 • Grau de participació en el scontactes amb els altres centres

Tipus d'activitat a Internet

 • Recerca d'informació a les diferents webs
 • Discusió de les conclusions de cada debat amb alumnes d'altres centres
 • Participació en xats i forums sobre el tema, ja existens o convocats pels mateixos alumnes
 • Aportacions a les conclusions del Parlament Juvenil Europeu
 • Remissió de les conclusions obtingudes als organitzadors del Parlament Juvenil Europeu, responsables polítics, associacions i grups cívis amb pàgines web sobre el tema, etc.
 • Elaboració d'una pàgina web
 • Integració del debat a la pàgina web del centre

Webs recomanades

 • www.ussembassy.cl : política EUA sobre guerra contra las drogas en Colombia (en castellà).
 • http://www.mapinc.org : informació sobre el problema de la droga des de la perspectiva oficial nordamericana (en anglès)
 • www.youthparliament.com: espacio destinado a jóvenes que participan en activitats mitjançant aquesta tècnica del Parlament com a joc de rol, actualment centrada en la realització d'un Parlament Europeu sobre drogues. Serveix com a punt d'informació i trobada (en anglès, però amb possibilitat de fer servir altres llengues)
 • www.eurosur.org/COCA/: informació sobre producció de fulla de coca i tràfic de cocaïna a països de l'Amèrica del Sud, i els problemes socials i culturals creats per la guerra contra la fulla de coca
 • www.tni.org/drogas/ungass: informació sobre la geopolìtica de la guerra contra les drogues. Pàgina del Transnational Institute holandès (en castellà)
 • www.gencat.es/sanitat/cat/acnp86.htm : pàgina de la Conselleria de Sanitat amb informació sobre drogues, usuaris, etc.
 • www.intercom.es/sidastud/catala/area/a2/repor2.htm : sobre polítiques de reducció de danys en els consumidors (en català)
 • www.mir.es : pàgina oficial del Plan Nacional sobre Drogas de España
 • www.members.spree.com/marcela : pàgina informativa molt complerta sobre substàncies, legislació, consells, etc
 • www.ogd.org : pàgina oficial de l'Observatori Geopolític sobre drogues de la Unió Europea (en francès i anglès).
 • www.pangea.org/org/arsec : pàgina oficial de l'Associació Ramon Santos de consumidors de cannabis, de Barcelona