Coneguem al poble gitano

EDUARD NAVARRO

Hola, m'he proposat fer una guia de treball per a 4art. d'ESO a l'àrea de ciències socials. Seria un crèdit variable sobre el coneixement del poble gitano: "Coneguem el poble gitano". Ja hi ha un crèdit variable definit a la següent adreça: http://www.pangea.org/edualter/material/vld/gitanos.htm

Crec però que se'l podria ampliar amb els articles d'aquesta revista, on es fa una introducció al tema de la participació política dels gitanos: http://www.asgg.org/ncuatro.htm

També se'ls podria demanar que busquessin fer una ampliació a partir dels enllaços que els ofereix aquesta pàgina, i també que participessin en algun chat: http://www.unionromani.org/recursos.html

Per últim, que es centressin en la visió per exemple des d'Andalusia. Les formes de treball podríen ser bastant cooperativa on ells haguéssin de buscar la informació i resumir-la, exposant-la o bé a partir d'una pàgina web-resum o d'un plafó resum, amb molts treballs pràctics, com ara fer un conte sobre el poble gitano, preparar entrevistes virtuals a membres de la comunitat, o comunicar-se amb gitanos d'altres zones del món, i mostrat quin tipus de cultura tenen i com viuen.

http://utopiaverde.org/foros-huelva/colectivos/fara/pueblo-gitano/home.html

http://www.unionromani.org/articulo.htm