CV. Ciències Socials: El treball infantil al món d’avui

Primer d’ESO

Robert Madrazo

CONTINGUTS DEL CRÈDIT

1. PROCEDIMENTS

A. Interpretació i representació de l’espai i del temps.

B. Procediments per obtenir i analitzar informació.

C. Procediments de comprensió i aplicació de la informació.

2. FETS, CONCEPTES, SISTEMES CONCEPTUALS

  1. VALORS, NORMES I ACTITUDS

 

 

Adreces d’Internet interessants pel crèdit:

Qüestionari sobre lo que saps del treball infantil: http://www.unicef.org/spanish/crc/

El drets dels infants segons l’UNICEF: http://www.pangea.org/edualter/material/explotacion/home.htm

Prostitució infantil: http://www.pangea.org/edualter/material/explotacion/home.htm

Marxa mundial contra el treball infantil: http://www.pangea.org/edualter/material/explotacion/polemica.htm

http://www.globalmarch.org/main.html

La explotació infantil als Estats Units: http://nosaltres.vilaweb.com/vilaweb/ep.not_ep?p_idint=20062000085238

Dibuixos animats sobre els drets dels infants: http://www.unicef.org/spanish/crcartoonssp/

Trencaclosques sobre els drets dels infants: http://www.unicef.org/spanish/idpuzzle/

Vídeos: http://www.pangea.org/edualter/material/explotacion/video.htm

Jocs sobre els drets dels infants: http://www.intermon.org/html/not_053_cont.html

Dossier pels alumnes des de Internet: http://www.intermon.org/intermon/html/edu_cam_prop_dos_act_pre_cont.html

Molta informació per als professors: http://www.intermon.org/