ACTIVITAT DEL CRÈDIT VARIABLE "DESCOBRIM L'UNIVERS"

Crèdit interdisciplinari de les àrees de Matemàtiques i C. Naturals

2n D'ESO

Mº José Villalón

TEMA

Eclipsis

   

DURACIÓ

APROXIMADA

6 hores

Recerca informació

3h

Elaboració del treball

3h

Els alumnes realitzaran un treball sobre els eclipsis tant de Sol com de lluna. Cal que treballin per parelles tant pel que fa a la recerca d'informació com pel que fa a la mateixa elaboració del treball.

FORMA DE TREBALL

 1. Els alumnes reben les preguntes(*) que han de contestar en el seu treball.

Es pot fer arribar aquestes per dos camins diferents:

 1. Obrint a cada ordenador una carpeta amb el nom Eclipsis i deixant les pautes del treball allà. Els nois/es l'han d'anar a cercar en aquesta carpeta. La carpeta també s'utilitzarà per anar guardant tots els arxius que ells vagin trobant interessant a Internet en relació al treball i el treball que facin.
 2. SI L'ESCOLA DISPOSA D'INTRANET: Enviant a un dels alumnes de la parella un e-mail amb les preguntes. En aquest cas ells hauran De crear la carpeta per anar guardant informació i treball, finalitzat aquest s'haurà d'enviar a la compta del professor en una data determinada.

 1. El treball el poden fer:

 1. En format de pàgina Web.

Hi ha un programa molt senzill d'utilitzar que és la Webexpress. Les icones s'assemblen molt a les de Word i realitzar una pàgina senzilla a partir de fer una taula i anar inserint text i imatges no és gens difícil per a ells.

b) Utilitzant el WORD

Tant en un cas com en l'altre és interessant però no indispensable, disposar d'un programa per tractar les imatges per si es vol fer alguna petita rectificació.

 

 

AVALUACIÓ:

Els continguts de procediments i actitud són els que tenen pes en aquest treball.

Per avaluar tindrem en compte:

  1. Com s'ha realitzat la recerca d'informació
  2. Si el treball s'ajusta al que s'havia demanat.
  3. La qualitat en l'elaboració d'aquest: si està ben estructurat i organitzat, la polidesa, l'encert en la tria d'imatges....

MATERIAL PER DONAR ALS ALUMNES (*)

ELS ECLIPSIS

Has de realitzar un treball que consti de les següents parts.

 1. Definició d'eclipsi.
 2. Que és un eclipsi de Sol? Quants tipus diferents d'eclipsi de sol coneixes? Explica en que consisteixen cada un d'ells.
 3. Què és un eclipsi de lluna. Explica en que consisteix.

Pots trobar informació en les següents adreces d'Internet. Recorda que et pots baixar tant text com imatges. Les imatges que consideres interessants les pots inserir en el teu treball. Pel que fa al text cal que elaboris les definicions a partir del que trobis. NO ENGANXIS INDISCRIMINADAMENT TEXT DE DIFERENTS PÀGINES.

PÀGINES DE CONSULTA:

Molt interessants:

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Runway/5409/tiposdeeclipses.html

http://members.xoom.com/juan_parada/eclipse/guia/guia0.htm

http://leo.worldonline.es/williamg/eclipse.htm

http://www.skylook.net/eclipses/iobes/stotal/indice.htm

http://www.metaindice.com

També hi pots trobar informació relacionada amb el tema:

Fotos de Astronomía. Eclipses. Planeta. Cometas

http://www.san-sebastian.com/jcasado

Ole.com

El último eclipse del milenio

http://home.worldonline.es/williamg/eclipse.htm

Ozu.es

Astronomía Profesional

http://www.sadeya.cesca.es/ptr_astronom.html

Sol.es

Página de Meteorología y Astronomía

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/9549

Telepolis.com Yahoo.es

Ciencia Y Tecnología

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Runway/5409

Telepolis.com

Ciencia Y Tecnología

http://www.geocities.com/capecanaveral/runway/5409

Yahoo.es

 

Educator's Guide to Eclipses

http://www.etsimo.uniovi.es/solar/span/edu/eclipses.htm

Excite.es

Angel Gomez Roldan: Eclipses de Sol

http://www.iac.es/galeria/agomez/eclipses.html

Sol.es